My a náš postoj k životnému prostrediu

Be nice! Žijeme ochranou klímy

Buďme milí! Toto krédo určuje všetky naše podnikateľské kroky. Ochrana životného prostredia a klímy v ňom hrajú zásadnú úlohu, pretože sa snažíme využívať zdroje zodpovedne. Ako spoločnosť chceme aktívne formovať budúcnosť a podporovať udržateľný rozvoj.

Dôležitým ukazovateľom ekologického spôsobu podnikania sú emisie, ktoré produkujeme. Od roku 2018 sme klimaticky neutrálni a sme hrdí na to, že sme tento cieľ dosiahli. Samozrejme, pracujeme na tom, aby sme sa neustále zlepšovali a prijímali ďalšie opatrenia.

Modelový efekt pri výpočte a kompenzácii

Podnikateľské postupy šetrné k životnému prostrediu a klíme sú nám naozaj blízke. Z tohto dôvodu chceme ísť dobrým príkladom a skutočne evidovať všetky emisie, ktoré spôsobujeme, a zbierať údaje tam, kde je to pre nás možné. Patria sem všetky priame emisie (firemné budovy, firemné vozidlá) a pokiaľ je to možné, aj všetky nepriame emisie (napr. cestovanie zamestnancov, služobné cesty, odpad a pod.)

Uhlíková stopa

V roku 2022 bola uhlíková stopa skupiny spoločností niceshops 1660 t ekvivalentu CO2 (vypočítaná podľa Protokolu o skleníkových plynoch). Zaznamenané emisie sú rozdelené do troch oblastí (rozsahov):

Erklärung Scopes 1-3

Rozsah 1 predstavuje približne 24 % našich emisií v roku 2022, rozsah 2 len 1 % a rozsah 3 zvyšných 75 %.

niceshop percentuálne rozdelenie emisií v jednotlivých rozsahu 2021

Týchto 1660 t ekvivalentu CO2 je približne toľko skleníkových plynov, koľko vyprodukuje 187 obyvateľov Rakúska za rovnaké obdobie. Priemerné emisie na obyvateľa v Rakúsku predstavujú 8,9 t ekvivalentu CO2 ročne.

To, čo nás mimoriadne teší, je skutočnosť, že sa nám podarilo oddeliť emisie skleníkových plynov od rastu predaja. Od roku 2019 sa nám podarilo znížiť emisie skleníkových plynov o dobrú tretinu na milión eur tržieb.

niceshops emisie 2022

Naše 3 piliere klimatickej neutrality

Naša klimatická stratégia je založená na troch pilieroch: vyhýbanie sa, znižovanie a kompenzácia.

To znamená, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je v prvom rade zabrániť vzniku skleníkových plynov. Ak sa emisiám nedá zabrániť, hľadáme spôsoby, ako ich obmedziť. To, čomu nemôžeme zabrániť vôbec, kompenzujeme prostredníctvom rozumných projektov.

Úspechy našich doterajších opatrení

Aj keď sa obrat skupiny niceshops v roku 2020 takmer zdvojnásobil a objem zásielok sa znásobil, podarilo sa nám dosiahnuť veľké úspechy vo využívaní obalových materiálov. V súčasnosti sa na všetky balíky používajú ekologické, kompostovateľné a bezplastové prepravné materiály - až na veľmi malé výnimky. Iba v niekoľkých prípadoch, ako sú napríklad objemné zásielky a zásielky na paletách, stále chýba alternatíva recyklovateľnej plastovej fólie.

Okrem toho sa vďaka špeciálnemu patentu dajú inovatívne obaly niceshops opätovne použiť na prepravu a vrátenie tovaru úplne bez lepiacej pásky - toto riešenie bolo ocenené rakúskou štátnou cenou pre obalový priemysel.

Naše ďalšie opatrenia na ochranu klímy zahŕňajú:

 • Používame 100 % ekologickú elektrickú energiu.
 • Automobilový park s elektronickými vozidlami, ktorý sa neustále rozširuje, šetrí CO2.
 • Výstavba najväčšieho nabíjacieho parku pre elektromobily v Rakúsku (Saaz).
 • Lístok pre verejnú dopravu a organizovanie spolujázd.
 • Inštalácia fotovoltického systému na streche haly, ktorý pokryl v priemere 50 % vlastnej potreby energie v hlavnom sídle - Saaz.
 • Udržateľná výstavba podnikových budov s vysokou energetickou účinnosťou a množstvom dreva.
 • Vykurovanie a chladenie odpadovým teplom zo susednej bioplynovej stanice.
 • Svedomitá recyklácia odpadu a recyklovateľných materiálov.
 • Regionálne a prevažne ekologické potraviny v jedálni.
 • Založenie pracovnej skupiny pre eko-sociálnu zodpovednosť a Mobi-Taskforc, ktorá pracuje na spôsoboch, ako urobiť dochádzanie zamestnancov do práce šetrnejším ku klíme (napr. prostredníctvom spoločného využívania automobilov, dotovaných e-bicyklov...).

Kompenzácia s Heliozom

Emisie, ktorým sa nedokážeme vyhnúť, berieme ako príležitosť na podporu iných eko-sociálnych projektov, ktoré považujeme za zmysluplné a ktoré dlhodobo významne prispievajú k znižovaniu emisií na celom svete. Veľmi nás teší, že môžeme podporovať projekty Helioz v Bangladéši a Indii.

V mnohých oblastiach Bangladéša je povrchová voda hlavným zdrojom vody (spolu s dažďovou vodou). Keďže je často kontaminovaná, musí sa najprv prevariť, na čo je potrebné drevo a to má niekoľko negatívnych účinkov:

 • pri varení sa z nej uvoľňuje CO2,
 • viac a viac lesov sa vyrúbe,
 • predovšetkým ženy musia stráviť veľa času zbieraním palivového dreva,
 • mnoho ľudí, najmä detí, má dýchacie problémy kvôli neustálemu dymu v domoch

Helioz preto vyvinul WADI, nízkonákladové zariadenie na solárny pohon, ktoré dokáže bezpečne sterilizovať kontaminovanú pitnú vodu pomocou slnečného svetla.

Bild Wadi

Vďaka Wadi možno predchádzať chorobám prenášaným vodou, ako je cholera alebo detská obrna. Okrem toho Helioz významne prispieva k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs-Sustainable Development Goals).

Do budúcnosti máme samozrejme naplánované ďalšie aktivity na ochranu našej klímy.